CASE STUDIES

דוגמאות לפרויקטים

אחד מלקוחותנו הבחין בהצטברות של חומרים לא מזוהים במערכות ואקום גבוה. למרות שמדובר בחברה גדולה, אילוצי לוח זמנים לא מאפשרים לחברה פתרון יסודי של הבעיה, ללא הגדלת מצבת כוח אדם. הלקוח הבין שהתעלמות מהבעיה, עשויה לגרום לנזקים משמעותיים בטווח הארוך ולכן שכר את שרותי חברת SciMAP במודל של קבלנות משנה.

אנחנו עובדים עם חברה שמייצרת אריזות PET עבור תוצרת חקלאית ומוצרי מזון. על מנת לשפר את התחרותיות ולהציע ללקוחותיה ערך מוסף, החברה החליטה להשקיע בפיתוח אריזות שיבטיחו חיי מדף ארוכים יותר למוצרים. לחברה יש צוות הנדסה מקצועי שתומך בפס ייצור רחב היקף ובהתאמת האריזות לדרישות הלקוח. לצורך מחקר בנושא חומרי הגלם, החברה יצרה קשר עם SciMAP בתור קבלן משנה. ביחד, הגדרנו תוכנית עבודה והשגנו מימון משמעותי מרשות החדשנות, משרד הכלכלה לביצוע העבודה 

אורט בראודה הינה מכללה מדעית, טכנולוגדיות בגליל. המכללה רואה חשיבות גבוהה לקשר עם התעשיה והקימה את יחידת "אופק אשכולות". מטרת יחידה זו הינה למסחר טכנולוגיות שמפותחות במסגרת אורט בראודה ולשפר שיתוף פעולה בין המכללה לבין התעשיה בישראל. חברת SciMAP נבחרה ע"י אופק אשכולות להקמת מרכז ננו-טכנולוגיה ולהובלת פרויקטים משותפים בין המכללה לבין התעשיה המסורתית בנושאים אלה.

Please reload