טכנולוגיות

טכנולוגיות​
 • פולימרים

 • חומרים קרמיים

 • מטלורגיה

 • ננוטכנולוגיה

 • חומרים מרוכבים

 • אינטראקציות אור-חומר

 • סימולציות אלמנטים סופיים

 • אופטימיזציית תהליכים בשיטת טגוצ'י

 

תחומי פעילות
 • אנרגיה מתחדשת

 • פיתוח וייצור חומרים מתקדמים

 • אריזות לתוצרת חקלאית ומזון

 • תחבורה

 • תעופה

 • מיגון

 • רפואה